Oc-windows.ru

IT Новости из мира ПК
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Advanced Grapher 2. 2

Advanced Grapher 2.2

Завантажити Advanced Grapher безкоштовно

Побудова графіків — напевно, найскладніша частина роботи з математичними функціями. На щастя для тих, у кого з цим виникають проблеми, існує досить велика кількість всіляких програм, створених з метою автоматизації даного процесу. Однією з таких є продукт компанії Alentum Software — Advanced Grapher.

У програмі присутні інструменти для виконання всіх основних дій над математичними функціями, таких як дослідження функції, створення основного, додаткових і багатьох інших графіків.

Побудова двовимірних графіків

Дана програма має досить простим інструментом для побудови графіків тих чи інших математичних функцій.

Побудова двомірного графіка математичної функції в Advanced Grapher

Для того щоб скористатися ним, необхідно в першу чергу ввести рівняння, для якого вам необхідно накреслити графік, і вибрати його параметри.

Вікно властивостей функції для створення двовимірного графіка в Advanced Grapher

Крім запису функції в стандартному вигляді, в Advanced Grapher підтримуються і інші способи: введення функції через полярні координати, запис в параметричному вигляді або у вигляді нерівності.

Підтримка різних видів запису математичних функцій в Advanced Grapher

Дана програма з легкістю справляється і зі створенням графіків тригонометричних функцій.

Побудова графіків тригонометричних функцій в Advanced Grapher

Дуже корисною для роботи з цим розділом математики є можливість переналаштувати інтервали на осях X і Y в тригонометричний вид.

Тригонометричний вид напрямних осей в Advanced Grapher

Також є можливість побудувати графік функції на основі таблиці, складеної вручну.

Можливість побудови графіків по таблиці з даними в Advanced Grapher

Ще одним корисним інструментом Advanced Grapher є побудова дотичних і нормалей до існуючого графіку.

Побудова дотичних і нормалей до графіка математичної функції в Advanced Grapher

Додаткові дії з функціями

Як вже говорилося раніше, в Advanced Grapher є значний набір інструментів для виконання всіляких дій над функціями. Одним з найбільш корисних є автоматизоване дослідження.

Дослідження математичної функції в Advanced Grapher

Для того щоб отримати результати цього процесу, необхідно всього лише заповнити кілька пунктів в невеликому віконці.

Вікно настройки параметрів дослідження математичної функції в Advanced Grapher

Також дуже практичною є можливість знаходження точок перетину графіків двох рівнянь.

Знаходження перетинів графіків математичних функцій в Advanced Grapher

Крім зазначених вище, варто відзначити і інструмент для диференціювання математичних функцій.

Знаходження похідної математичної функції в Advanced Grapher

Говорячи про знаходження похідної, не можна не згадати і операцію інтегрування, яка також представлена ​​в Advanced Grapher.

Інтегрування математичної функції в Advanced Grapher

Результати обох дій над заданими функціями можна відобразити графічно.

Результат операцій диференціювання та інтегрування в Advanced Grapher

Ще однією вкрай корисною можливістю даної програми є розрахунок значення рівняння при підстановці в нього того чи іншого кореня.

Обчислення значення математичної функції по заданих коріння в Advanced Grapher

вбудований калькулятор

Для того щоб користувач не відволікався від роботи з Advanced Grapher для проведення додаткових обчислень, в ній присутній інтегрований калькулятор.

Інтегрований калькулятор в Advanced Grapher

Збереження і друк документів

Вельми сумних є той факт, що в даній програмі передбачено збереження готових графіків тільки в форматі .agr, який відкривається тільки в Advanced Grapher. Тобто ви не зможете перенести ваші розрахунки в інший документ і / або софт. Зате в даному продукті присутня можливість вивести вийшов документ на друк.

Друк документа в Advanced Grapher

переваги

 • Значний набір інструментів для взаємодії з функціями;
 • Простота використання;
 • Наявність підтримки російської мови.

недоліки

 • Відсутність можливості створення тривимірних графіків;
 • Платна модель поширення.

Advanced Grapher є чудовим помічником в проведенні різноманітних дій над математичними функціями, а також у створенні їх двовимірних графіків. Програма допоможе школярам, ​​студентам та іншим людям, багато часу приділяє математиці, істотно спростити і автоматизувати різні обчислення.

Программа Advanced Grapher

Презентация: «Программа Advanced Grapher». Автор: *. Файл: «Программа Advanced Grapher.ppt». Размер zip-архива: 254 КБ.

Программа Advanced Grapher

Метод координат

Элективный курс «Метод координат»

Использование программы

Использование программы Advanced Grapher при построении графиков элементарных функций

При изучении элементарных функций необходимо построение их графиков. Если построение графика линейной функции и квадратичной функции не вызывает затруднений у учащихся, то в построении графиков показательных, логарифмических и тригонометрических функций возникают проблемы. Построенные на доске и в тетради графики выглядят не всегда гладкими кривыми, а тем более построенные графики тригонометрических функций, которые являются периодическими.

Читать еще:  Проверка игр на совместимость с компьютером

Множество компьютерных программ

Существует множество компьютерных программ по математике, изданных на дисках CD-ROM и опубликованных на многочисленных сайтах Интернета. Но не все материалы адаптированы для школьной программы, среди них есть и совсем непригодные, есть и те, что могут использоваться фрагментарно. Программа Advanced Grapher находится в разделе «Образование» на сайте http://www.freeware.ru. Она имеет бесплатную лицензию для жителей России. Программа строит графики в декартовой системе координат, полярной системе координат, строит графики линий заданных параметрическими уравнениями. Кроме того она чертит графики и направления, которые задаются с помощью уравнений или неравенств.

Advanced Grapher

В программе Advanced Grapher можно построить график функциональной зависимости, заданной табличными значениями. Построение тригонометрических функций облегчает содержание в программе тригонометрического набора. Мощная и простая в использовании программа для построения графиков и их анализа поддерживает построение графиков функций вида Y(x),X(y), R(a)и т.д. (около 100 графиков в одном окне). Это позволяет учителю значительно экономить время на уроке. Вычислительные возможности программы: нахождение нулей и экстремумов функций, точек пересечения графиков; нахождение производных, уравнений касательных и т.д.

Возможности

Программа имеет большое количество параметров графиков и координатной плоскости. Имеет возможности печати, сохранения и копирования графиков в виде рисунков, многодокументный настраиваемый интерфейс. Поддерживает интерфейс на русском языке и при его выборе может использоваться в некоммерческих целях бесплатно. Новая версия также содержит файл справки на русском языке. Данная программа Advanced Grapher проста в изучении. Она может дать учащимся не только широкие возможности в изучении школьной программы, но и возможность реализовать свои творческие стремления и фантазии. Умение работать в этой программе пригодится учащимся не только в школе, но и в высшем учебном заведении.

Большой интерес

Большой интерес у учащихся вызывает полярная система координат и построение графиков в этой системе. Полярные координаты точки определяются следующим образом. На плоскости берется числовая ось Ох. Начало координат этой оси (точка О) называется полюсом, а ось Ох — полярной осью. Для определения положения точки А в полярной системе координат указывают расстояние от полюса до этой точки и направление, в котором она находится. Расстояние до точки от полюса называется полярным радиусом точки и обозначается буквой r .

Направление

Направление задается углом поворота от луча Ох до луча ОA. Этот угол называется полярным углом точки и обозначается буквой ? ("фи"). Полярные углы принято выражать в радианной мере. Кто занимался спортивным ориентированием или хотя бы туризмом, легко поймет, что при хождении по азимуту фактически используются полярные координаты. Итак, в полярной системе координат положение точки на плоскости определяют два числа (вернее, упорядоченная пара чисел) (r, ?), которые и называются полярными координатами точки. В этой системе координат строятся и замечательные кривые, с которыми учащиеся вплотную столкнутся в ВУЗе. С данной темой я знакомлю учащихся на элективном курсе «Метод координат».

Набор инструментов для построения графиков, блок-схем и диаграмм

Есть много разных сервисов, облегчающих жизнь веб-разработчику или дизайнеру, в том числе создающих разные графики, диаграммы, блок-схемы и т.д. Ниже представлена небольшая подборка.
(Осторожно, много изображений)

Все картинки кликабельны и ведут на соответствующий ресурс.

Сервисы
Amcharts

Amcharts — это набор flash-based диаграмм для сайтов. Может извлекать данные из CSV или XML файлов, также может получать данные, сгенерированные динамически при помощи PHP, .NET, Java, Ruby on Rails, Perl и т.д.

AnyChart

Flash based решение для визуализации. Есть не только веб, но и десктопные приложения.

Читать еще:  Как подключить монитор к ноутбуку
Autodesk

Предлагает инструменты для рисования схем электронных плат, диаграмм, различного рода UI. Не требует никаких дополнительных плагинов — требуется только браузер, работающий с JavaScript, является кросс-браузерным. Поддерживает экспорт в PDF, JPG, PNG, и SVG.

Barchart

Используется для построения столбчатых диаграмм, иными словами гистограмм.

Best4c

Best for Charts. Используется для построения различного рода диаграмм и схем.

Bubbl

Создает разноцветные схемы.

ChartDemo

Онлайн тулза для создания различных графиков, поддерживает метки и легенду.

ChartGizmo

Позволяет создавать различные графики для сайтов, блогов, профилей и т.д. Может быть полезен для визуализации научной, финансовой или какой-либо другой информации.

CreateAGraph

Онлайн-сервис, поддерживающий 5 разных графиков и диаграмм на ваш выбор.

DrawAnywhere

Блок-схемы, различные организационные, иерархические графики. Поддерживает экспорт в PDF.

Emprise

Поддерживает различные типы графиков, масштабирование по осям, авто-зум и т.д. Отличается высокой интерактивностью.

FlowingData

Работает прямо из браузера, рекомендуется для визуализации различной статистики.

Flowchart

Поддерживает рисование множества объектов (от линий и треугольников, до кривых Безье), экспортирует в PDF или PNG.

Fooplot

Простенький сервис, поддерживающий построение графиков и диаграмм.

Gliffy

Отличный сервис для создания различных диаграмм, очень приятный на вид интерфейс и множество возможностей.

Mindomo

Позволяет создавать и редактировать диаграммы связей.

Mindmeister

Очень гибкий инструмент для создания различных диаграмм связей.

MGraph

Простенькая тулза для создания диаграмм.

Pareto-Chart

Онлайн генератор графиков, поддерживает семь начальных инструментов бесплатно.

Rich Chart Live

Бесплатный сервис, поддерживает различные диаграммы, графики и т.д. Работает на Flash.

WebSequenceDiagrams

image

Сервис для создания схем. Ключевая особенность — описание схем на неком подобии языка программирования.

SimpleSeating

Отличный сервис для анализа различной информации.

Smartchart

Сервис для различного рода планирования, также поддерживает диаграммы, бесплатен.

Statistics Toolbox

Мощный инструмент для статистического моделирования и анализа. Позиционируется для изучения статистики на практике.

Track-n-graph

Простенький, но приятный на вид сервис для построения графиков.

Библиотеки, плагины, инструментарии для разработчика
Plotr

Легкий фреймворк для рисования простых графиков и диаграмм. Не использует Flash, и не поддерживает интерактивных элементов.

PlotKit

Библиотека для построения графиков на JavaScript, поддерживает HTML Canvas.

jqPlot

Open Source плагин для библиотеки jQuery. Поддерживает всевозможные линии и типы графиков.

Google Charts

Разнообразный набор инструментов для создания диаграмм и графиков, включая библиотеку на JavaScript.

Highcharts

Библиотека на JavaScript, предназначенная для создания интерактивных графиков и диаграмм.

Dygraphs

Еще одна библиотека на JavaScript, Open Source.

Protovis

image

Использует JavaScript и SVG для нативной визуализации.

jQuery Sparklines

Плагин для jQuery, генерирующий inline-схемы и графики.

jpGraph

Мощная библиотека, которая использует для отображения PHP.

image

jQuery плагин для построения графиков. На лету формирует графики по наборам данных.

JavaScript Diagram Builder

image

Простая библиотека для JavaScript, позволяет рисовать графики на веб-страницах.

gRaphael

JavaScript библиотека для внедрения графиков и схем на веб-страницу.

pChart

Полностью бесплатный php-фреймворк.

FusionCharts

Доступен для множества платформ. Возможна интеграция с ASP, ASP.NET, PHP, JSP, ColdFusion, Ruby on Rails и т.д. Есть flash и HTML5 продукты.

Кому интересно, большая часть подборки взята отсюда.

Если кто-то считает, что в посте чего-то не хватает — пишите, добавим.

Аналоги Grapher

С Grapher вы можете составлять графики уравнений и наборов данных и визуализировать результаты на своем Mac в режиме реального времени. Grapher отображает алгебраические отношения, как явные, так и неявные, в 2D и 3D. Вы можете использовать различные системы координат и выбирать из широкого спектра математических функций, включая дифференциальные уравнения, параметрические кривые и многое другое. Когда вы закончите, вы можете экспортировать свою графику в виде анимации, которую можно воспроизвести в QuickTime Player.

Читать еще:  КМП плеер на русском языке — где скачать, как пользоваться

Альтернативы для Grapher

405

Wolfram Alpha — это «вычислительная база знаний», отличающаяся от поисковой системы.

 • Условно бесплатная
 • Windows
 • Android
 • iPhone
 • Онлайн сервис

Скриншот 1 программы Wolfram Alpha

Wolfram Alpha — это «вычислительная база знаний», отличающаяся от поисковой системы, она отвечает на фактические запросы напрямую, вычисляя ответ из структурированных данных, а не предоставляет список документов или веб-страниц, которые могут содержать ответ.

81

GeoGebra — это бесплатное мультиплатформенное программное обеспечение по динамической математике для обучения и преподавания.

 • Бесплатная
 • Windows
 • Android
 • iPhone
 • Mac OS
 • Онлайн сервис

Скриншот 1 программы GeoGebra

GeoGebra — это бесплатное мультиплатформенное программное обеспечение по динамической математике для обучения и преподавания. Он получил несколько наград образовательного программного обеспечения в Европе и США.

60

Gnuplot — это портативная интерактивная утилита для построения графиков данных и функций.

 • Бесплатная
 • Windows
 • Mac OS

Скриншот 1 программы GnuPlot

Gnuplot — это портативная интерактивная утилита для построения графиков данных и функций. Первоначально она была предназначена, чтобы позволить ученым и студентам визуализировать математические функции и данные.

48

Программа для решения математических задач онлайн, уравнений и построения графиков.

 • Бесплатная
 • Онлайн сервис

Скриншот 1 программы fxSolver

Онлайн программа для решения математических задач, библиотека уравнений, калькулятор для построения графиков, а также помощник в вопросах науки и техники.

38

Python (x, y) — это бесплатное программное обеспечение для научных и инженерных разработок для численных расчетов.

 • Бесплатная
 • Windows

Скриншот 1 программы python(x,y)

Python (x, y) — это бесплатное программное обеспечение для научных и инженерных разработок для численных расчетов, анализа данных и визуализации данных, основанное на языке программирования Python, графических пользовательских интерфейсах Qt и интерактивной среде научных разработок Spyder.

36

Калькулятор предоставляет простые и сложные математические функции в красиво оформленном приложении.

 • Бесплатная
 • Android
 • Онлайн сервис

Скриншот 1 программы Calculator

Калькулятор предоставляет простые и сложные математические функции в красиво оформленном приложении.

24

matplotlib — это библиотека для визуализации двухмерной графики на языке программирования Python, результаты изображения могут использоваться как иллюстрации.

 • Бесплатная
 • Windows
 • Mac OS
 • Онлайн сервис

Matplotlib — это библиотека для визуализации двухмерной графики на языке программирования Python, результаты изображения могут использоваться как иллюстрации публикаций в различных печатных форматах и ​​в интерактивных средах на разных платформах. Matplotlib может использоваться в скриптах Python, оболочке Python и ipython (MATLAB® или Mathematica®), серверах веб-приложений и наборах инструментов графического интерфейса пользователя.

15

Красивый, инновационный и современный онлайн графический калькулятор.

 • Бесплатная
 • Android
 • iPhone
 • Онлайн сервис

Скриншот 1 программы Desmos

Красивый, инновационный и современный онлайн графический калькулятор.

14

Graph — это приложение с открытым исходным кодом, используемое для рисования математических графиков в системе координат.

 • Бесплатная
 • Windows

Скриншот 1 программы Graph

Graph — это приложение с открытым исходным кодом, используемое для рисования математических графиков в системе координат. Любой, кто хочет рисовать графики функций, найдет эту программу полезной. Программа позволяет очень легко визуализировать функцию и вставить ее в другую программу. Также возможно сделать некоторые математические вычисления с функциями.

Что в этом списке?

В списке находится программы которые можно использовать для замены Grapher.

Это аналоги похожие по функционалу на Grapher, которые заменяют программу частично или полностью. Этот список содержит 9 замен.

С помощью пользователей мы собираем каталог похожих друг на друга программ, чтобы вы могли подобрать альтернативу и скачать их. На сайте можно скачать популярные программы для Windows, Mac Os, Android и iPhone

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×